Experts on EN1090

Quality assurance of steel structures

Wat is EN 1090?

Wat is EN1090?

 • EN1090 is de norm voor productie van stalen en aluminium onderdelen voor dragende constructies
 • Vanaf 1 juli 2014 moeten alle onderdelen van een dragende staal- of aluminiumconstructie die op de markt worden gebracht zijn voorzien van een zogeheten CE-markering.

Waarom een EN1090 certificering?

 • Het Bouwbesluit stelt dat een bouwproduct moet voldoen aan de eisen van de EN1090
 • Europa eist een EN1090-certificering via CE-markering bij het op de markt brengen van een bouwproduct
 • Om werken uit te kunnen voeren voor Rijkswaterstaat die vallen onder de Richtlijn Ontwerp Kunstwerken (ROK).

Het proces tot EN1090-certificering:

 • Lassers en lasprocedures kwalificeren
 • Lascoördinator en lasinspecteur opleiden
 • Het lasproces inrichten volgens de eisen van de EN1090
 • De laatste stap: slagen voor de audit.

QAPartners, uw partner!

QA Partners is constant op zoek naar het creëren van een WIN-WIN situatie met de klant. De gezamenlijke expertise zorgt voor een efficiënte begeleiding. Door onze advieswerkzaamheden op het gebied van EN1090-certificering te combineren met de las-technische begeleiding heeft QA Partners alles in huis en kunnen wij drie unieke producten aanbieden.

EN1090 begeleiding

Wij bieden volledige begeleiding in het behalen van de EN1090-ceritificering. Wij ontzorgen u in alle stappen van het proces. U krijgt:

 • Volledige ondersteuning bij de kwalificering van lassers en lasmethoden èn het opleiden van lascoördinatoren.
 • Een dun en compleet handboek
 • Duidelijke kaarten voor visuele inspectie
 • Begeleiding bij de certificatie audit

Starterspakket

Voor het borgen van de kwaliteit binnen de lastechniek zijn diverse middelen en materialen nodig. Vaak zijn hier meerdere leveranciers mee gemoeid. Tijdrovend en de kosten lopen daardoor op!

Kosten en tijd worden bespaard doordat we een volledige èn voordelige Starterspakket hebben samengesteld met alle benodigde materialen.

LMK package

Certification of the procedure within the welding technique is done on the basis of so-called welding method qualifications. (LMK). The basis of welding technology, but a relatively large investment, especially for smaller entrepreneurs.

The LMK package has been developed to minimize this investment and to carry out the widest possible range of welding activities.