Wat is EN1090?

Sinds 1 juli 2014 moeten alle onderdelen van een dragende staalconstructie voorzien zijn van een zogenaamde CE-markering. Met een CE-markering verklaart een fabrikant dat aan alle constructieve eisen is voldaan. De CE-markering geldt niet alleen voor de staalconstructie als geheel maar ook voor alle samenstellende onderdelen. De NEN1090 is een norm voor producenten die bewerkingen uitvoeren op basisproducten, om staal- en/of aluminium constructiedelen te maken.


Voor wie is EN1090 van belang?

De EN 1090 is van belang voor iedereen die met constructiedelen van staal of aluminium te maken heeft, zoals opdrachtgevers, leveranciers, aannemers, toezichthouders, constructeurs, ontwerpers en ingenieursbureaus.

Dat betekent dat niet alleen de leverancier van het eindproduct een CE-markering moet kunnen leveren, maar ook alle toeleveranciers.

Het proces tot certificering:

  • U dient lassers en lasprocedures te kwalificeren,
  • Een lascoördinator en een lasinspecteur moeten opgeleid worden
  • Het lasproces moet ingericht worden volgens de eisen van de EN1090
  • De laatste stap is het slagen voor de audit

Wat doet QAPartners?

Wij bieden volledige begeleiding in het behalen van de EN 1090 ceritificering. Het proces is niet makkelijk, wij maken het makkelijk voor u. Wij kunnen u ontzorgen door u te begeleiden in alle stappen van het proces. U krijgt:

  • Volledige ondersteuning bij de kwalificering van lassers en lasmethoden
  • Een dun en compleet handboek
  • Duidelijke kaarten voor visuele inspectie
  • Begeleiding bij de certificatie audit

Het resultaat!

U kunt na certificering een CE markering aanbrengen.
Uw product kwaliteit en deskundigheid zijn nu aantoonbaar en voldoen aan de wet kwaliteitsborging voor gebouwen.

QA Partners levert daarnaast de volgende pakketten

Starterspakket

Voor het borgen van de kwaliteit binnen de lastechniek zijn diverse middelen en materialen nodig. Vaak zijn hier meerdere leveranciers mee gemoeid. Tijdrovend en de kosten lopen daardoor op.

Kosten en tijd worden bespaard doordat we een volledige èn voordelige Starterspakket hebben samengesteld met alle benodigde materialen.

LMK Pakket

Certificeren van procedures binnen de lastechniek wordt gedaan aan de hand van zogeheten Lasmethodekwalificaties. (LMK). Dè basis van de lastechniek, maar wel een relatief grote investering, zeker voor de kleinere ondernemers.

Om deze inverstering te minimaliseren en een zo breed mogelijk bereik van laswerkzaamheden uit te voeren is het LMK pakket ontwikkeld.